پیشگیری
پیشگیری منطقی ترین راه کار
شاید مهمترین مزیتی را که در ارائه خدمات بهارفرد می توان نام برد این است که راه کارهای بهارفرد برگرفته از علوم نوین حقوقی است که امروز در کشورهای پیشرفته مورد استفاده است. این علوم نوین برای دغدغه های حقوقی افراد راه حل های تکامل یافته و جدیدی ارائه می دهند، راه حل هایی که تمام تمرکز آن بر پیشگیری از وقوع معضلاتی است که با رعایت تکنیک های این علوم دیگر هرگز شاهد آنها نخواهیم بود و نتیجه آن رفاه حقوقی بینظیری است که آزمایش خود را نیز پس داده است و امروزه بعنوان یک رویه معمول، مورد استفاده در کشورهای توسعه یافته است. بهارفرد تنها مجری این علوم در ایران است، علومی که برای نگرانیهای معمول و کهنه در عالم حقوق پاسخ های جدیدی ارائه میدهند.

روند قدم به قدم
دومین مزیتی را که می توان ازآن نام برد روند قدم به قدمی است که علوم نوین حقوقی از آن بهره می جویند. تحت این شرایط احتمال متضرر شدن طرفین تقریباً به صفر می رسد. درواقع با چنین رفتاری به ازای تعهدی که توافق می شود خدمات دریافت می کنید و طرف مقابل نیز در ازای خدماتی که به شما ارائه می دهد از عوض مورد توافق بهره مند خواهد شد.
بهارفرد تنها موسسه ای است که با استفاده از روابط بین المللی که در اختیار دارد و با استفاده از متخصصانی که هرکدام درواقع واردکننده این علوم نوین به داخل کشور هستند به ارائه این خدمات پیشرفته در ایران می پردازد و برای شما یا شرکت شما امنیت و رفاه حقوقی بی سابقه ای را به ارمغان می آورد.
 

استانداردهای بین المللی
آرامش و اطمینان خاطر
سال های متمادی را پشت سر میگذاریم، علوم و خدمات مختلف در ایران پیشرفت های بسیاری را بخود دیده اند اما در حوزه ی حقوق همچنان همان الگوها و خدمات سنتی که همگی با آنها آشنایی داریم به متقاضیان ارائه می شود. این درحالی است که در جامعه بین الملل بسیاری از این خدمات کاملاً منسوخ شده و حتی بعنوان یک ابزار مضر شناخته می شود و درمقابل راهکارها و استانداردهای تکامل یافته و پیشرفته ای جایگزین این الگوها گشته است. الگوهایی که در کشورهای پیشرفته بعنوان یک رویه ی معمول مورد استفاده همگان است.
موسسه بین المللی بهارفرد با هدف ترویج این ابزارها و استانداردهای کارآمد بین المللی در پی ایجاد رفاه حقوقی و آرامش معاملاتی است.
بعنوان مثال یکی از ابتداییترین خدماتی که از جانب وکلا و موسسات حقوقی ارائه می شود، بحث تنظیم قرارداد است. در ایران نیز وکلا و موسسات بسیاری در این حوزه فعالیت می کنند اما با این حال پس چرا شاهد آمار بسیار بالای تضرر افراد بر پایه همین قراردادنویسی هستیم؟ پاسخ واضح است، زیرا قراردادهای امروزی پیشرفت ها و پیچیدگی های بسیاری را بخود دیده اند اما خدمات حقوقی در ایران از این ظرافت ها بازمانده اند.
در سطح بین الملل در خصوص همین امر قراردادنویسی مطالعات و توسعه های بسیاری حاصل شده است که نتیجه آن تعریف و تبیین استانداردها و الگوهایی در این خصوص بوده است که امروزه بسیار رایج و شناخته شده اند اما متاسفانه تا بحال در ایران اقدامی برای ترویج آنها نشده است.
بعنوان مثال در این حوزه می توان از "علم مدیریت قرارداد" نام برد که بیان میدارد "تنظیم یک قرارداد دقیق و کامل تنها شروع کار است". علمی که از وقوع بسیاری مشکلات ناشی از قراردادها جلوگیری می کند. علمی که بهارفرد مفتخر است مجری آن بعنوان اولین موسسه در ایران باشد.
همچنین درخصوص بحث پرداخت در معاملات که شاید بتوان آن را منشاء غالب مشکلات در عالم تجارت دانست. بسیار افرادی را می شناسیم که در ازای پرداخت مبلغ مقرر، کالا یا خدماتی را دریافت نکرده اند و یا خدمات یا کالایی را ارائه اما هزینه ی آن را دریافت نکرده اند. معضلاتی که امروزه با راه حل های نوین کاملاً برطرف شده است و تحت عنوان خدمات "پرداخت امن" در ایران و از طریق موسسه بهارفرد ارائه می شود.
بهره گیری از این علوم تماماً منتج به آرامش و اطمینان خاطر در معاملات می شود. خدماتی که می توانید آنها را از بهارفرد بخواهید.
 

امنیت
پیشگیری و روند قدم به قدم
بهارفرد با تکیه بر علوم و راه کارهای نوین حقوقی در ارائه خدمات خود، روندی قدم به قدم را پیش می برد. این روند همچنین در ماهیت خدماتی که بهارفرد ارائه میدهد نیز رعایت می شود. درواقع در این نوع سیستم بین طرفین قرارداد تعادل ایجاد می شود و این اطمینان حاصل خواهد شد که تعهدات بطور موازی و همراه با هم پیش خواهند رفت و هیچ گونه نگرانی از بابت متضرر شدن وجود ندارد. این روندی است که دنیای جدید حقوق در مسیر آن گام بر میدارد.
موسسه حقوقی بین المللی بهارفرد به شماره ثبت34103 با هدف ارتقاء معیارهای حقوقی رایج در ایران و رسیدن به الگوهای بین المللی، تنها موسسه ای در ایران است که به ارائه علوم نوین حقوقی می پردازد.
نمونه ای از روند قدم به قدم را نیز می توانید در بحث پرداخت امن و همچنین مدیریت قرارداد مشاهده کنید.
در این خصوص نیز علاوه بر گفته های ما می توانید به فعالیت هایی که موسسه برای ترویج این علوم در ایران داشته است نیز مراجعه کنید.