Escrow - پرداخت امن
معمولاً در معاملات قصد و نیت طرفین در دو قالب کلی شکل میگیرد. پرداخت هزینه در ازای دریافت کالا یا خدمات و یا ارائه کالا و خدمات در ازای دریافت مبلغ مورد توافق طرفین. اما همین تبادلات ساده مهمترین عامل بروز اختلافات می شود. عدم پایبندی به تعهدات باعث می شود طرفین برای پیگیری حق مسلم خود از طریق محاکم قانونی اقدام کرده و متحمل انواع هزینه ها چه از نظر مالی، انرژی و زمانی شوند. بحث هایی مانند پیش پرداخت، سفارش برای ساخت، مشارکت و... همه مواردی هستند که موضوع پرداخت در آنها نقش بسیار کلیدی را بازی می کند.
درخصوص این معزل رایج نیز مدت زمان مدیدی است که هیچ گونه راه حلی ارائه نشده است و این امر باعث شده که اشخاص در معاملات خود با نگرانی های بسیار مواجه باشند و با احتیاط بیش از حدی که گاهاً موجب از دست رفتن فرصت های بسیار می شود، عمل کنند.
علم نوین حقوق با درک این نگرانی راه حلی را پیشنهاد میدهد که تحت عنوان "پرداخت امن" شناخته می شود. راه حلی که مدت هاست در کشورهای پیشرفته بعنوان یک رویه معمول مورد استفاده قرار می گیرد. موسسه بهارفرد نیز در ایران با تکیه بر همین علم نوین خدمات پرداخت امن را ارئه می دهد. به اینصورت که بهارفرد بعنوان مسئول پرداخت به معامله اضافه شده و این اطمینان را به طرفین میدهد که پرداخت ها به موقع و دقیقاً بر اساس توافق صورت گرفته میان طرفین و با همان کیفیات انجام خواهد شد.