مدیریت قرارداد - Contract Management
بدون شک منشاء بسیار ی از مشکلات حقوقی، قراردادی است که بین طرفین تنظیم می گردد. شاید عنوان شود که با تنظیم قرارداد درحضور یک وکیل مجرب از وقوع این معضلات جلوگیری خواهد شد، اما آمارها نشان می دهد که این اقدامات بهیچ وجه کافی نیست، همانطور که تا بحال نبوده است و چه بسا که اشخاص برای احقاق حق خود بر پایه همین رویکرد متحمل هزینه های بسیاری شده اند. اینجاست که علوم نوین حقوق پاسخ جدیدی را برای این دغدغه کهنه ارائه میدهند. دغدغه ای که فعالیت افراد و شرکت ها را با نگرانی همراه می سازد و چه بسا این نگرانی ها باعث از دست رفتن بسیاری از موقعیت های طلایی تجاری باشد.
این راه کار جدید بنام "علم مدیریت قرارداد" شناخته می شود. در این علم عنوان می شود که تنظیم یک قرارداد کامل و دقیق تنها شروع کار است، با این توضیح که اگرچه وجود چنین قراردادی لازم است اما هرگز کافی نیست. زیرا هدف طرفین از یک معامله تنظیم قرارداد نیست بلکه اجرای کامل قرارداد و تحصیل آن هدف ابتدایی است که اساساً قرارداد بر اساس آن تنظیم شده است.
اینجاست که علم مدیریت قرارداد نقش خود را نشان میدهد. علمی که تمامی هدف و تکنیک های آن با جهتگیری اجرای کامل قرار داد است. در این روش بهارفرد بعنوان یک همراه و محافظ حقوق طرفین پس از تنظیم قرارداد با تکنیک ها و روش های منحصر به فرد این علم، تا پایان قرارداد و اجرای کامل آن در کنار شما یا شرکت شما باقی خواهد ماند تا شما به هدف اصلی خود در معامله دست پیدا کنید.
بهارفرد مفتخر است بعنوان تنها مجری فن مدیریت قرارداد در ایران به ارائه این علم نوین برای اشخاص دوراندیشی که بدنبال الگوهای بین المللی هستند و به پیشگیری اهمیت زیادی می دهند، می پردازد.